cywiński okulistyka logo
wyślij: rejestracja@solcho.pl
zadzwoń: 516 896 929

BADANIA DIAGNOSTYCZNE, wg kolejności alfabetycznej


I-Trace,

Jedno z najnowszuych urządezeń w naszym Ośrodku, i na obecną chwilę jedyne w Polsce. Połączenie aberrometru z topografią rogówki , refraktometrią, urządzeniem informującym o tym czy w oku jest zachoweana akomodacja, pozwala na bardzo wnikliwą ocenę stanu poszczególnych struktur gałki ocznej. W naszym Ośrodku wykorzystywany jest w kwalifikacji do wszczepu scozewek klasy premium (czyli tych których pacjenci nie uzyskają żadnym państwowym polskim szpitalu). Urządzenie pozwala także na ocenę jakości widzenia po wszczepie soczewki sztucznej do oka, szczególnie w sytuacji gdy pacjent jest niezadowolony z jakości widzenia

Angiografia fluoresceinowa

Należy do tzw. inwazyjnych metod wykorzystywanych w diagnostyce oka. Inwazyjność badania wynika z potrzeby podania barwnika (fluoresceiny) do krwioobiegu pacjenta. Angiografia pozwala ocenić obecność oraz stan szczelności naczyń tętniczych i żylnych lub też jego brak, co ma nieocenione znaczenie diagnostyczne we wszystkich schorzeniach, w których choroba zajmuje naczynia. Cukrzyca, stany zapalne, zwyrodnienia siatkówki wymagają diagnostyki z użyciem angiografii, co stanowi standard diagnostyczno-leczniczy uznany przez większość okulistów na świecie.

Angio-OCT

Zaawansowa forma badnia OCT czyli Optycznej Tomografii Oka, dająca możliwość pokazania naczyń, obecnych w obrębie gałki ocznej. W przeciwieństwie do badania angiografii fluoresceinowej nie wymaga stosowania barwnika, jest więc metodą nieinwazyjną. Najcześciej stosowane w  diagnostyce AMD, cukrzycy oraz guzów błony naczyniowej.

Elektroretinogram

Badania czynności elektrycznej siatkówki dające obiektywną ocenę co do funkcjonowania tej części oka. Stosowane w szeroko pojętej diagnostyce zwyrodnień siatkówki, zarówno dotyczących plamki (miejsca odpowiedzialnego za ostre widzenie) oraz zmian obwodowych siatkówki. 

Fotografia barwna dna oka wykonana bez potrzeby rozszerzenia źrenicy

Światowy, ale jeszcze nie polski standard pozwalający na utrwalanie w formie barwnej fotografii najważniejszych elementów wnętrza oka tj. nerwu wzrokowego oraz części siatkówki odpowiedzialnej za najlepsze widzenie tj. plamki oka. Fotografia wnętrza oka to niedroga metoda obrazująca stan wnętrza oka. Pozwala monitorować postępu wielu chorób w tym jaskry (ocena nerwu wzrokowego) oraz schorzeń plamki (zwyrodnienie siatkówki, obrzęk plamki itp.).

I-Trace 

Jedno z najnowszych urządzeń, wykorzystywane w badaniach kwalifikacyjnych pod kątem usunięcia zaćmy lub refrakcyjnej wymiany soczewki.
Badanie pozwala uzyskać odpowiedź na kilka pytań:

  • czy pacjent kwalifikuje się do wszczepu soczewek klasy premium tj. soczewek dwuogniskowych lub wieloogniskowych.
  • pozwala ocenić stan zmętnienia soczewki oka.
  • pozwala ustalić przyczynę zaburzeń widzenia po wykonanym wcześniej zabiegu wszczewpu soczewki sztucznej.

Ocena stanu widzenia obuocznego oraz wielkości kąta zeza

Powyższe informacje można uzyskać wykonując badanie na synoptoforze. Urządzenie to pozwala na dokładną ocenę stanu widzenia obuocznego, praktycznie w każdym wieku. Dodatkowo wykonując badania na synoptoforze możemy stwierdzić czy istnieje zez ukryty oraz ocenić wielkość kąta zeza. Badanie z zastosowanie synoptoforu jest przydatne zarówno w diagnostyce jak i leczeniu, zeza, niedowidzenia (ćwiczenia pleoptyczne) oraz zaburzeń, braku jednoczesnego widzenia obuocznego (ćwiczenia ortoptyczne).

OCT - Optyczna Koherentna Tomografia

Badanie pozwalające na uwidocznienie niewidocznych "gołym okiem" elementów tworzących mikrostruktury oka, w tym poszczególnych elementów siatkówki (siatkówka- "błona światłoczuła" biorąca udział w procesie widzenia) oraz powierzchni przylegających do siatkówki tj. ciała szklistego i błony naczyniowej, a także rogówki oraz innych struktur oka. Wynik badania OCT można porównać do wyniku badania z użyciem mikroskopu. Tak jak tomografia głowy, OCT jest przydatne w diagnostyce, ocenie efektów leczenia, a nieinwazyjność badania pozwala w łatwy i szybki sposób wykonać zdjęcie wybranej struktury oka. OCT jest badaniem uznanym za standard diagnostyki oka.

Pachymetria - badanie grubości rogówki wraz z uwidocznień komórek warstwy śródbłonka

Badanie wykorzystywane w nowoczesnej diagnostyce i leczeniu jaskry, chorób rogówki a także niezbędne w kwalifikacji do chirurgii soczewki (w tym zaćmy). Badania pokazuje wartości grubość rogówki oraz stan komórek śródbłonka. 

Pole widzenia

Metoda wykorzystywana w diagnostyce okulistycznej i neurologicznej, zarówno do oceny funkcji siatkówki jak i uszkodzeń nerwu wzrokowego i/lub układu nerwowego (mózgu). Z uwagi na zastosowane parmetry samego badania, pole widzenia pozwala na ocenę zakresu ewentualnych uszkodzeń oraz stopnia ich zaawansowania. Badanie niezbędne w celu oceny zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Refraktometria

W przypadku urządzenia, którym dysponujemy, oprócz pokazania obiektywnej, całkowitej wady oka (w przypadku wcześniejszego poszerzenia źrenic), urządzenie pozwala dodatkowo na ocen kontrastowości oraz wykonanie testu olśnienia.

Synoptofor

Urządzenie mające szerokie zastosowanie w diagnozowaniu i leczeniu zaburzeń widzenia, w tym niedowidzenia, widzenia obuocznego, oceny wielkości kątów zeza, zakresu fuzji i percepcji

Topografia rogówki

Badanie pozwalające na ocenę stanu powierzchni przedniej oka, czyli rogówki stosowane zarówno w diagnostyce jak i śledzeniu efektów leczenia. Pozwala min. na ocenę wielkości astygmatyzmu rogówkowego, jego wielkości oraz rodzaju, w tym także stożka rogówki.

Wzrokowe potencjały wywołane (VEP)

Badanie pozwalające na ocenę odpowiedzi bio elektrycznj ze strony nerwu wzrokowego, mające zastosowanie nie tylko w diagnostyce ale także śledzeniu efektów leczenia, głównie w przypadku podejrzenia zmian zapalnych oraz zanikowych nerwu wzrokowego.